ఒకటే గమనం.. ఒకటే గమ్యం… గెలుపే అంతిమ లక్ష్యం…!

స్టార్‌ మా లో హీట్‌ పెంచుతున్న ఫైనలిస్ట్‌లుమే 23న స్టార్‌ మా డ్యాన్స్‌ + ఫైనల్‌గత కొద్ది నెలలుగా స్టార్‌మాలో అత్యంత ఆసక్తిగా జరుగుతున్న స్టార్‌ మా డ్యాన్స్‌+ పోటీలు తుది అంకానికి చేరాయి. ఒకరిని మించిన ప్రదర్శన మరొకరు చేస్తూ…

Banner
Banner
Banner
Banner